Skal du omdanne din virksomhed fra IVS til ApS

I 2019 vedtog regeringen lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber. Lovforslaget lød på at virksomhedsformen IVS (Iværksætterselskab) skulle afskaffes. Dette betyder at det ikke længere er muligt at oprette IVS selskaber, og at alle nuværende IVS selskaber skal omdannes.

Hvis du stadig ønsker at fortsætter driften, så er der hjælp at hente. Du er ikke nødsaget til at lukke din virksomhed, selv om at din virksomhed er et IVS selskab, men den skal dog omregistreres.
Vi tilbyder rådgivning og hjælp, så du nemt kan komme videre med driften i din virksomhed.

Har du et IVS selskab som du gerne vil omregistrere? Fristen for at afvikle IVS selskaber er senest d. 15 oktober 2021.
Dette betyder, at alle IVS selskaber bliver afskaffet, og det vil ikke længere være muligt at fortsætte driften.
Ønsker du ikke at lukke din virksomhed? Så er du velkommen til at kontakte os.
Lad os klare processen, så du kan fortsætte driften af din virksomhed.