Hvorfor vælge en godkendt revisor?

Hvorfor skal man vælge en godkendt revisor? Hvad er forskellen? Dette er nogle af de hyppigste spørgsmål vores kunder stiller os, når de sidder og skal vælge om de vil benytte en godkendt revisor frem for en bogholder, der kalder sig en revisor.

Hvad er forskellen på en godkendt revisor og en bogholder, som kalder sig en revisor?

En godkendt revisor har gennemgået en lang uddannelse, og der er helt specifikke krav om at godkendte revisorer hele tiden skal holde deres viden opdateret inden for revision og regnskabsregler, mere konkret er godkendte revisorer underlagt et krav udstedet af Erhvervsstyrelsen herom, at de skal tage 120 timers efteruddannelse hvert tredje år ellers inddrager Erhvervsstyrelsen godkendelsen.

Godkendte revisorer er samtidig underlagte et krav om, at de skal være forsikrede, således deres kunder er sikret mod tab i forbindelse med den godkendte revisors arbejde. Alt dette gælder ikke for en bogholder der kalder sig revisor som titel.

Du er som kunde derfor sikret når du vælger en godkendt revisor, mod at personen skal holde sig opdateret på viden indenfor sit fag regelmæssigt, samt er personen forsikret.

Det er vigtigt at notere sig, at alle må kalde sig ”Revisor” da det ikke er nogen beskyttet titel, uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund personen måtte have, det er dog ikke tilladt at kalde sig ”godkendt revisor” uden at være det, denne titel er beskyttet og er med til at udgøre en sikkerhed for kunden omkring de fejl og mangler der kan være, som følge af revisorens arbejde.

Det samme gælder for ”Revision”. Mange bogføringsvirksomheder har et navn med revision i slutningen af virksomhedsnavnet. Bogføringsvirksomheder der på titel kalder sig revision må ikke og kan ikke give en revisionspåtegning. Det er netop at misinformere kunder, såfremt en bogføringsvirksomhed har et navn hvori revision eller revisor fremgår. Der er mange af vores kunder som bliver forvirret af denne, men vi kan ikke sige andet end at de pågældende virksomheder har tilføjet noget i deres navn som de rent faktisk ikke har rettighed og kompetence til at udføre, dette er netop at misinformere kunderne.

Godkendte Revisorer som vi er omfattet af, har et samfundsansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant. Vi skal bl.a. overholde revisorloven, hvor vi har til ansvar at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed. Vores revisionen skal være i overensstemmelse med internationale standarder og yderlige krav fra dansk revisorlovgivning.

Godkendte revisorer skal derfor overholde etiske krav, samt planlægge og udføre revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed, så årsregnskabet kan fremvises uden væsentlig fejlinformation, disse krav er en bogholder ikke underlagt.

Argumenter for at have en godkendt revisor til at udarbejde sit regnskab

Når et selskab opnår en vis størrelse er der et lovkrav om at selskabet har revisionspligt, selskabet skal derfor have revision eller en udvidet gennemgang af regnskabet, hertil en årsberetning samt en erklæring af selskabets regnskab som kun må udføres og underskrives af en godkendt revisor.

Dog er det ikke alene selskaber det er fordelagtigt for. Almindelige små virksomheder, herunder restauranter mv. kan med fordel anvende en godkendt revisor til at udarbejde årsregnskabet. Måden at gøre det på vil være, at de små virksomheder løbende får bogført deres bilag hos en bogholder men regnskaberne udarbejdes af en godkendt revisor. Herved får kunden en godkendelse og gennemgang af en godkendt revisor, hvilket vi er omfattet af.

Det skal bemærkes, at den godkendte revisors bogføringsafdeling typisk kan foretage bogføringen for samme pris som en hvilken som helst anden bogholder, idet det samlede honorar ikke vil stige og der vil være synergieffekt.

Derfor er det langt mere fordelagtigt at vælge en godkendt revisor frem for en bogholder der på titel kalder sig revisor, til opstilling samt udarbejdelse af virksomhedens regnskaber og selvfølgelig også for at foretage bogføring.

Et anden argument er, at Skat udviser stor tillid til godkendte revisorer, fordi skat ved at disse personer indebærer stor viden om skats love og regler.
Helt simple saldobalancer afleveres også med erklæringen.