Odense, Svendborg, Albertslund og Farum

Erklæring

Virksomheder, organisationer, foreninger og lignende, som ønsker at sælge eller servere stærk alkohol, skal være i besiddelse af en alkoholbevilling.

Dette er i henhold til den danske restaurationslov. En ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til det danske politi. Her anvender du en særlig ansøgningsblanket.

Der er en række krav, som skal opfyldes, før at du kan få en alkoholbevilling. Kravene varierer, alt efter hvilken en virksomhedstype der søger.

Eksempelvis sættes der krav til gæld i virksomheden, direktionens medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer, ansatte og meget andet.

Det kan virke omstændigt at søge om en alkoholbevilling, men dette kan vi hjælpe dig med. Vi har stor erfaring med processen, og vi har et dybt indblik i de regler og krav, som stilles. Vi ved også, hvilke dokumenter som skal vedhæftes med ansøgningen. Dette kan både spare dig tid og omkostninger.

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig med at søge om en alkoholbevilling.