Odense, Svendborg, Albertslund og Farum

Revision

Vi kan hjælpe dig med at gennemse, kontrollere og underskrive, at dit årsregnskab er repræsentativt for din virksomheds økonomi. 

Vi kigger dine transaktioner igennem, soliditet, likviditet, moms, gebyrer, aktiver, passiver osv. 

Vi sætter os grundigt ind i din virksomhed, branche og dine interne systemer, som kan have indflydelse på dit regnskab. 

Danica Revision er et godkendt revisionsfirma, hvilket betyder at vi har et samfundsansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant. Vi skal bl.a. overholde revisorloven, hvor vi har til ansvar at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed. Vores revisionen skal være i overensstemmelse med internationale standarder og yderlige krav fra dansk revisorlovgivning.

Godkendte revisorer skal derfor overholde etiske krav, samt planlægge og udføre revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed, sе årsregnskabet kan fremvises uden væsentlig fejlinformation, disse krav er en bogholder ikke underlagt.